Nytt Rotarydistrikt från 1 juli 2024

måndag 1 maj 2023

Mona Ulvåknippa

Förändringar i Rotary Sverige från 1 juli 2024

Styrelsen i Rotary International har beslutat att minska antalet Rotarydistrikt i Sverige. I dag har Sverige 10 distrikt och från 1 juli 2024 blir det totalt 6. Dessa 6 distrikt kommer att ingå i Zon 17.

I den västra delen av Sverige bildas ett helt nytt distrikt.   

Det nya distriktet D2365 kommer att omfatta Västra Götalands län, Jönköpings län samt Säffle, Kungsbacka och Varberg och omfatta de tidigare distrikten 2360 och 2380. Klubbarna i Falkenberg har ansökt om att få byta till distrikt 2395.

Rent formellt blir detta ett helt nytt distrikt.     

Lena Alervall, från Lerum Aspen Rotaryklubb, blir den första Distriktsguvernören för det nya distriktet för perioden 2024 - 2025.  

En styrgrupp har sedan september 2022 jobbat fram ramarna i vårt nya distrikt 2365.
Styrgruppen består av Lena Alervall DGN 2365, Stig Ottosson DGE D2360 och Leif Norlander DGE D2380.

Nyfiken på distrikt 2365

Lena Alervall, DGN 2365

Stig Ottosson, DGE D2360

Leif Nordlander, DGE 2380

Det nya distriket 2365

Arbetsgrupper med rotaryerfarenhet från våra nuvarande distrikt är tillfrågade och har lämnat förslag till innehåll som du kan läsa om nedan.  

Vi vill rikta stort tack till:

Stadgar
Mikael Burman, Ulf Andersson, Thomas Olsson D2360 Lars Hermansson, Per Hansson D2380  

Distriktshandbok
Ulla Andreasson, Ulla-Britt Andreasson, Jeanette Gynning D2360 Lars-Erik Kullenwall D2380  

Insamlings och Serviceprojekt
Peter Gunnarsson D2360, Inger Gustavsson D2380  

Finanskommittén
Margareta Carlsson Lundin D2360, Claes-Henrik Martinsson D2380  

Administrativa rutiner
Margareta Carlsson Lundin D2360, Claes-Henrik Martinsson D2380  

Organisationsnummer samt Bank
Mikael Burman D2360, klart VT 2024

IT-system
ClubRunner inkommer med avtal för 2024-2025 
Polaris inkommer med avtal för 2024-2025    

Lena Alervall/Stig Ottosson/Leif Norlander Lerum 20230418

Nyfiken på distrikt 2365?

DOKUMENT DISTRIKT 2365 (uppdateras efterhand)

Arbetsgång D2365

Förslag till Stadgar

Distriktshandbok

Distriktsråd

Insamlings & Serviceprojekt

Organisationsnummer

Bank

Finanskommittén

Administrativa rutiner

IT-system

Konstituerande årsmöte

Kalender 2024-2025

  • PETS, Lördag 9 mars 2024 - Dergårdsteatern, Lerum
  • Guvernörsskifte, Lördag 29 juni 2024 - Aludden, Lerum
  • Distriktskonferens, Lördag 19 oktober 2024 - Dergårdsteatern, Lerum
  • Distriktsmiddag, Lördag 19 oktober 2024 - Öijareds Resort, Floda
  • Årsmöte, Söndag 20 oktober 2024 - Öijared Resort, Floda
  • Distriktsgolf, våren 2025
  • PDG-Lunch, våren 2025

Följ det nya distriktet på

Youtube: https://www.youtube.com/@rotaryd2365

Facebook: https://www.facebook.com/RotaryD2365 

Värdklubb för året 2024-2025 är Lerum Aspen Rotaryklubb